Deze website maakt gebruik van cookies om te kunnen functioneren, om inhoud af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en ter vertoning van advertenties. Lees hier ons volledige cookie­beleid. Doorgaan betekent akkoord.
Totale financiering €180.897.000,-
Gemiddeld €105.000,- per aanvraag
MKB-financiering aanvragen

BorgstellingsKredietMKB.nl

Borgstellingskrediet (BMKB) : "Extra zekerheid voor bancair bedrijfskrediet"

Borgstellingskrediet (BMKB) Dienstverleningsdocument

Ons landelijk werkende onafhankelijke bedrijfs­advies­organisatie is gespecialiseerd in financiële dienstverlening en zakelijke bemiddeling voor startende en gestarte ZZP & MKB-ondernemers. In onze werkwijze staat de ondernemer centraal: de persoonlijke situatie en de persoonlijke wensen van de ondernemer vormen het uitgangspunt in de komst tot een onafhankelijk en professioneel bedrijfsmatigadvies.

In deze dienstenwijzer geven wij een invulling aan deze werkwijze en maken wij ondernemers wegwijs bij onze centrale organisatie. Hierna vindt je, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Organisatie

Ondernemerskrediet

Raam 47
2801VJ Gouda

Onze gespecialiseerde zakelijke organisatie behartigt de belangen op het gebied van financiële diensten voor startende en gestarte ZZP & MKB-ondernemers.

Hiervoor werken wij tevens samen met de zakelijke adviseurs van 'ZekerOndernemen', zodat u een onafhankelijke advies- en begeleidingstraject geniet bij het verkrijgen van gunstige bedrijfsfinancieringen en zakelijke (besparings)voordelen.

Bereikbaarheid

Wij zijn op de volgende manieren te bereiken:

Telefoon
Onze landelijke helpdesk is op werkdagen van 10:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur bereikbaar voor vragen op telefoonnummer 0858772659. Indien u reeds contact hebt gehad met één van onze financierings­deskundigen, kunt u het beste direct met hem of haar contact opnemen. Dan wordt u gelijk door de juiste persoon verder geholpen.
E-mail
Gelieve gebruik te maken van het contactformulier om ons een e-mail te sturen. Als u reeds een e-mailbericht van ons of één van onze adviseurs hebt ontvangen, kunt u ook direct op dat e-mailbericht reageren.
Internet
Wij beschikken over eigen internetsites. Hierop treft u regelmatig informatie en tips voor ondernemers. Ga naar http://www.ondernemerskrediet.nl
Bezoek
U kunt een afspraak met ons maken voor bezoek op ons hoofdkantoor. U kunt echter het beste direct contact opnemen met de aan u toegewezen bedrijfsadviseur voor bezoekinformatie. Wij werken met een groot landelijk netwerk van onafhankelijke, erkende en gespecialiseerde financieel adviseurs voor de zakelijke branche, genoemd 'ZekerOndernemen'. Daarom hebben wij ook een regiokantoor bij u in de buurt, met een 'ZekerOndernemen' bedrijfsadviseur die uw dossier bij de hand heeft. Dat is wel zo makkelijk en snel.

Lidmaatschappen en registraties

Wij vinden het belangrijk dat u wordt geadviseerd door een betrouwbare, gemachtigde en officieel geregistreerde organisatie die voldoet aan de eisen die worden gesteld aan verantwoord ondernemersschap. Daarom vertellen wij u graag over welke lidmaatschappen en registraties wij beschikken.

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  De AFM houdt krachtens de Wet Financieel Toezicht (WFT) toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs aan consumenten.

  Onze organisatie bedient echter géén consumenten, maar uitsluitend ondernemers. Onze organisatie bemiddelt en adviseert ook niet bij verzekeringen, maar zakelijke leningen.

  Ondanks dat onze organisatie niet valt onder de WFT, volgen wij voor de zakelijke branche zo veel mogelijk de richtlijnen van de AFM om ook ondernemers van het juiste bedrijfsadvies te voorzien.

  'ZekerOndernemen' bedrijfsadviseurs waar wij mee samenwerken kunnen over een ingeschreven AFM-nummer beschikken.

  Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op de website van AFM.nl.

 • Kamer van Koophandel (KvK)

  In het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) staan wij geregistreerd onder nummer 24444245. U kunt het handelsregister raadplegen op de website KVK.nl.

Dienstverlening

Wij mogen ondernemers adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse zakelijke aanbieders. Wij bieden echter geen advies- en/of bemiddelingsdiensten aan consumenten, noch bieden wij advies over verzekeringen aan. Voor vragen over uw hypotheek, verzekeringen, privé vermogen of pensioen kunt u bij ons dus NIET terecht.

Regionale steunpunten

Wij werken met een landelijk netwerk van onafhankelijk, erkende en professionele financieel bedrijfsadviseurs, genaamd 'ZekerOndernemen'. Zo is er ook voor startende en gestarte ondernemers een gespecialiseerde bedrijfsadviseur in de buurt. Indien u bent toegewezen aan één van deze regionale bedrijfs­adviseurs, gelieve het dienst­verlenings­document van die bedrijfs­adviseur te raadplegen. Hij of zij zal u dit dienst­verlenings­document overhandigen en met u bespreken.

In dit dienst­verlenings­document wordt o.a. met u gesproken over de manier waarop de regionale adviseur beloond gaat worden. Denk aan de kosten voor de advisering en het uitvoeren van de door u gewenste werkzaamheden. Overigens, het eerste gesprek wat wij voor u inplannen, zijnde een inventarisatie­gesprek, is altijd gratis en vrijblijvend.

Hoofdkantoor

Wij mogen en kunnen ondernemers van dienst zijn over onder meer de volgende onderwerpen:

 • Zakelijke krediete en bedrijfsleningen
 • Borgstellingsregelingen
 • Ondernemings- en financieringsplannen
 • Kredietunies
 • Crowdfunding/crowdfinancing
 • Bedrijfssubsidies en zakelijke bespaarmogelijkheden
 • Private investeringen
 • Business Coaching (ondernemersacademie)
 • Haalbaarheidsonderzoeken

Wij mogen en kunnen u de beste dienstverlening bieden om de volgende redenen:

Adviesvrij
Wij hebben geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. U ontvangt dus onafhankelijk en eerlijk advies.
Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een investeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze organisatie. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. U krijgt dus het beste en een compleet advies.
Keuze van aanbieders
De zakelijke financieringsmarkt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma's die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt. Hierbij zijn wij gespecialiseerd in de mogelijkheden voor startende en gestarte ZZP & MKB-ondernemers.

Het is goed om te weten dat ondernemers een gratis en vrijblijvend eerste inventarisatiegesprek van ons aangeboden krijgen. Tenzij expliciet anders aangegeven, betalen ondernemers ons niets voor het bezoek aan de website, ook niet voor het telefonische contact met onze helpdesk en dus ook niet voor het eerste kennismakingsgesprek met onze regionale bedrijfsadviseur. (Uiteraard dient u wel uw gebruikelijke eigen internetabonnement en data/telefoontikken te betalen.) Wij worden betaald middels de promotie van de diverse regelingen die er voor (startende) ondernemers zijn en voor de ondersteunende dienstverlening die wij aanbieden voor de regionale bedrijfsadviseurs. Op deze manier bent u zeker van een gedegen en onafhankelijk advies, zonder dat u vast zit aan verdere verplichtingen.

Verwachtingen

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten voor (startende) ondernemers optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

 • Juiste en volledige informatieverstrekking

  Voor onze online, telefonische en zakelijke adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijke van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw bedrijfssituatie. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u kunnen geven.

 • Totaalbeeld

  De financiële positie van uw bedrijf kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat uw bedrijf bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw ondernemersbelangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben, zodat uw onderneming niets misloopt en ook niet later onvoorziene risico's tegen komt.

  Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat uw bedrijf dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het samenstellen van het totaalbeeld van het financiële dienstenpakket voor uw onderneming. Neem gerust de aanbieding(en) die u elders hebt ontvangen mee naar het financieel adviesgesprek met één van onze aangesloten bedrijfsadviseurs.

 • Wijzigingen doorgeven

  Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw bedrijfssituatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere rechtsvorm, in-/uittreden van vennoten, investeringen of participaties van anderen, groei van uw onderneming of een mogelijk aankomend faillissement.

 • Informatie doornemen

  Indien wij voor uw bedrijf een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij uw onderneming informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden. Wij zullen deze informatie zo veel mogelijk verzenden ter attentie aan u als ondernemer/bedrijfseigenaar en met een markering STRIKT VERTROUWELIJK.

  Maar ook kunnen wij uw bedrijf informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten voor uw onderneming. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen. Vanzelfsprekend controleren wij de aan u verstrekte documenten ook.

Tarieven en betaalwijzen

Voordat u zaken met ons doet wilt u graag weten welke prijzen en tarieven wij hanteren voor onze producten en diensten. Onze producten en diensten zijn uitsluitend beschikbaar voor startende en gestarte ondernemers.

Bedrijfspartners - waaronder 'ZekerOndernemen' - maatwerk tarieven passend bij uw situatie. Welk tarief van toepassing is op uw situatie, communiceren wij altijd duidelijk vooraf en wij geven u voldoende tijd om na te denken en advies van derden in te winnen alvorens u overgaat tot het geven van een opdracht aan ons.

Onze dienstAlgemene Voorwaarden welke wij u op verzoek kunnen verstrekken en welke wij u sowieso verstrekken bij elke offerte of voorafgaand aan een aankoop/opdracht.

Algemene prijzen en tarieven
Product/dienst Tarief
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Prijzen en tarieven uit offertes en bedragen expliciet vermeldt bij het product of de dienst prevaleren altijd boven de hier genoemde algemene bedragen. Alle genoemde bedragen exclusief 21% BTW.
Algemeen gebruik van website inclusief rekentools (voor ondernemers) kosteloos (fair-use)
Gebruik van website inclusief rekentools (voor professionals) deelname-/licentietarief
Gebruik van specifieke rekentools en hulpmiddelen voor betalende leden tarief zoals duidelijk vermeldt voor afnemen dienst
1e Telefonische inventarisatiegesprek kosteloos (max. 15 minuten)
1e Fysieke inventarisatiegesprek kosteloos* (max. 45 minuten)
Bedrijfsadvies en -bemiddeling tarief van adviseur uit offerte (doorgaans uurtarief tussen de €50 en €150,-)
Afsluiten bedrijfsfinancieringsproduct tarief van financier*
Periodieke lasten afgesloten bedrijfsfinancieringsproduct tarief van financier en financieringsconstructie* (bijv. annuïteit bij een annuïtaire bedrijfslening)

* Noot: In overleg met de bedrijfsfinancieringsadviseur kunt u een aangepast tarief afgesproken hebben.

Wij kunnen tevens inkomsten ontvangen voor het vertonen van specifieke advertenties en het verspreiden van gerichte promotionele berichten aan onze website bezoekers en (nieuwsbrief)relaties. Hier betaalt u zelf als ondernemer niets voor, omdat onze klant dit aan ons betaalt.

Betaalmethoden

Indien u gebruik maakt van een betaalde dienst van ons, kunt u bij ons betalen op één van de volgende manieren:

 1. Bankoverschrijving (Nederland/Europa)
  Bedrijfs­naam:Ondernemerskrediet
  IBAN:NL37INGB0681470429
  BIC:INGBNL2A
  Naam rekening­houder:Qoppa Holding B.V. GOUDA
  Plaats rekening­houder:Gouda
 2. Online creditcardbetaling (PayPal™/wereldwijd)
  Bedrijfs­naam:Ondernemerskrediet
  PayPal™-account:ons 'info' e-mailadres
  Naam rekening­houder:Qoppa Holding B.V. GOUDA
  Land rekening­houder:Nederland

Let op: Indien u een factuur met betaalinstructies hebt ontvangen, dient u de betaalwijzen en instructies van die factuur op te volgen!

Let op: Wij doen alleen zaken met ondernemers. Gelieve *uitsluitend* vanaf zakelijke rekeningen te betalen! Indien u vanaf een niet-zakelijke rekening geld aan ons overmaakt, storten wij dat bedrag weer aan u terug maar blijft uw (zakelijke) betalingsverplichting wel behouden.

Mocht u direct bij onze samenwerkingspartners een product of dienst aanschaffen, dan dient u de betaalwijze en betalingsmethode van die samenwerkingspartner te hanteren. U kunt dan niet via ons betalen, maar dient dus rechtstreeks aan onze samenwerkingspartner te betalen.

Klachtenprocedure

Wij behartigen uw ondernemersbelangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken, en dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. Wij stellen het op prijs indien u uw klacht aan ons kenbaar maakt, zodat wij concreet iets kunnen doen om uw klacht te verhelpen.

 1. Eerst de klacht kenbaar maken aan ons

  Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Wanneer uw klacht is ontstaan bij één van onze onafhankelijke regionale bedrijfsadviseurs, stuur dan uw klacht bij voorkeur per post naar het postadres van de regionale adviseur met een kopie aan ons hoofdkantoor.

 2. Daarna eventueel naar uw verzekeraar

  Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot uw verzekeraar. Zij kunnen vervolgens contact leggen met onze verzekeraar.

Let op: de financiële tools op onze websites geven slechts een indicatie van uw bedrijfsfinancieringsmogelijkheden en betreffen een vereenvoudigde weergave van aangeboden financieringsconstructies. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. Voor uw exacte mogelijkheden en specialistisch advies dient u zich te allen tijde tot één van onze bedrijfsadviseurs te wenden. Zij kunnen u de exacte voorwaarden en regels van de financiers vertellen.

Speciaal voor startende ondernemers

Wij behartigen de belangen van onze zakelijke klanten op het brede terrein van financiële diensten, en zijn tegelijkertijd gespecialiseerd in financieel advies aan (startende) ondernemers. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Check geregeld onze website op nieuwe mogelijkheden voor uw bedrijfssituatie. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u als collega-ondernemers graag van dienst!

Over Borgstellingskrediet (BMKB)

Wij zijn een landelijk werkende onafhankelijke bedrijfs­advies­organisatie die zich specialiseert in voordelige zakelijke leningen/kredieten voor startende en groeiende ZZP & MKB-ondernemers.

LogoBorgstellingskrediet (BMKB) maakt financieren mogelijk voor ondernemers, die voorheen dachten dat ze géén kans hadden op het verkrijgen van een bedrijfs­financiering. Met behulp van bancaire én alternatieve financieringen en subsidie/garantie­regelingen kunnen ondernemers toch een eigen bedrijf starten en laten groeien.

Laat je door ons landelijke team van bedrijfs­financierings­adviseurs begeleiden bij de correcte aanvraag van jouw zakelijk krediet. Laat je door ons informeren over de vele alternatieve financierings­mogelijkheden en interessante subsidie­regelingen die er zijn voor ondernemers in jouw regio.

Contact opnemen met Borgstellingskrediet (BMKB)

Wij zijn een landelijk werkende zakelijke adviesorganisatie voor Borgstellingskrediet (BMKB). Onze vakbekwame bedrijfsadviseurs komen graag bij je onderneming langs om jou te helpen aan een passende bedrijfsfinanciering met Borgstellingskrediet (BMKB).

Ook beantwoorden onze bedrijfsadviseurs graag al je ondernemersvragen, inclusief de beste financiering met de meeste overheidssubsidie.

Welke bedrijfsfinancieringen mogelijk?
Benieuwd naar een eerste indicatie van de financieringsmogelijkheden van je bedrijf? Scan dan hier je bedrijf(splannen) voor Starterskrediet. Mocht je al een bedrijf hebben, scan dan je onderneming op bedrijfsfinanciering. Je krijgt de uitslag van de scan (gratis) toegestuurd.
Bedrijfsadvies nodig?
Wil je weten hoe onze bedrijfsadviseurs jou kunnen adviseren en begeleiden in het financieren van je onderneming? Gebruik dan niet het algemene contactformulier maar vraag hier vrijblijvend bedrijfsadvies aan. Dan kunnen we je namelijk sneller en gerichter helpen.
Snel een financieringsofferte?
Mocht je al weten welke bedrijfsfinanciering je nodig hebt, vraag dan hier direct een financieringsofferte aan. Je krijgt dan van ons een voorstel inzake het regelen van de gevraagde bedrijfsfinanciering.
Informatie voor professionals (adviseurs/financiers)
Ga naar de pagina met informatie voor adviseurs, informatie voor financiers of informatie voor adverteerders voor instructies hoe ons het beste te contacteren.

Tip: Raadpleeg eerst onze self-service kennisbank met antwoord op veel gestelde vragen van klanten. Via deze kennisbank heb je namelijk het snelst een antwoord.

Voor alle overige vragen, klachten, terugbelverzoeken, suggesties en/of tips gelieve gebruik te maken van het onderstaande contactformulier.

BORGSTELLINGSKREDIET (BMKB) CONTACTVERZOEK INDIENEN
7.617× verstuurd

Onze Borgstellingskrediet (BMKB) specialist neemt contact met u op om uw vraag te beantwoorden.
Vraag/opmerking

:

:

:

:

Contact­gegevens

:

:

:

:

:

:

:

:
(toev. )Uw gegevens zijn veilig bij ons. Veilige gegevensverwerking
FacebookGoogle PlusLinkedIn
Sleutelwoorden:
contact opnemen, vind bedrijfsfinancieringsadviseur