Deze website maakt gebruik van cookies om te kunnen functioneren, om inhoud af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en ter vertoning van advertenties. Lees hier ons volledige cookie­beleid. Doorgaan betekent akkoord.
Totale financiering €180.897.000,-
Gemiddeld €105.000,- per aanvraag
MKB-financiering aanvragen

BorgstellingsKredietMKB.nl

Borgstellingskrediet (BMKB) : "Extra zekerheid voor bancair bedrijfskrediet"

Gebruiksvoorwaarden

Versie geldend vanaf
mei 2015
Plaats van deponering
Gouda

Wij beseffen we dat juiste informatie­verstrekking en duidelijke gebruiks­voorwaarden erg belangrijk zijn, zeker als het gaat om financieel bedrijfs­advies, persoonlijke begeleiding bij uw onderneming en onafhankelijke bemiddeling inzake ondernemers­financieringen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten, services en websites die worden aangeboden door ons of onze dochterondernemingen of gelieerde bedrijven; gezamenlijk de 'diensten'. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.

Als u vragen heeft over deze gebruiks­voorwaarden, kunt u schrijven naar:

Ondernemerskrediet
Afdeling Gebruiksvoorwaarden
Raam 47
2801VJ Gouda
Nederland

Juistheid informatieverstrekking

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Derhalve raden wij u als bezoeker aan om de verstrekte informatie bij enige twijfel zelf te toetsen op correctheid, alvorens u op basis van de informatie handelt of besluiten neemt.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internet­sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Beperkte aansprakelijkheid

We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Daar waar het wettelijk niet mogelijk is om de aansprakelijkheid volledig uit te sluiten, beperken wij de aansprakelijkheid ten opzichte van de gebruiker tot hoogstens het bedrag welke wij van gebruiker ontvangen hebben met een maximum van 5 jaar vanaf de datum ontvangst aansprakelijkheids­stelling.

Hoewel we ons uiterste best doen om onze systemen vrij te houden van schadelijke programma's en veiligheids­risico's, garanderen wij niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Eigendomsvoorbehoud

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Ondernemerskrediet. De domeinnaam BorgstellingsKredietMKB.nl is eigendom van de meest recente houder volgens het register van SIDN. Het merk is eigendom voorbehouden aan de bij het merk vermelde merkhouder(s), zoals geregistreerd bij het BBIE/BOIP.

Auteursrecht en databankrecht

Op de inhoud en vormgeving van deze website – hieronder begrepen de (aanverwante) internetsite(s), flyers, brochures, promotie­materialen en iedere andere uiting van de (inhoud van de) website, ongeacht de drager – rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en het (her)gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van ons c.q. de oorspronkelijk rechthebbende.

Bezoekers die reacties, brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie of vertoning op de websites behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het aangeleverde materiaal te publiceren en in al onze uitgaven, in print of elektronisch, en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Deze website maakt onder andere gebruik van commercieel vrij te gebruiken media-bestanden (zoals afbeeldingen, muziek/geluid en video) afkomstig van: iconsmind.com, icons8.com, freeimages.com.

Cookiewet

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die een (korte) tekenreeks bevatten. Cookies worden door je browser opgeslagen op je apparaat.

De cookies zijn afkomstig van BorgstellingsKredietMKB.nl (onze website zelf) en kunnen ook afkomstig zijn van onze leveranciers, zoals Google.com en DoubleClick.net.

 • Functionele cookies

  De cookies worden gebruikt voor het goed laten functioneren van deze website. Hierdoor werkt de website naar behoren en kunnen we zorgen dat je een prettig bezoek hebt aan deze website. Ook hoef je hierdoor minder vaak dezelfde informatie in te typen op onze website. Denk bijvoorbeeld aan het onthouden van je inlog­gegevens, zodat je niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op onze website.

 • Analytische cookies

  Ook worden cookies gebruikt voor het analyseren van je gebruik van de website. Hierdoor kunnen wij de inhoud van de website beter afstemmen met jouw wensen en profiel. Zo kunnen wij de dienstverlening aan onze klanten blijven verbeteren. Overigens anonimiseren wij waar mogelijk enkele gegevens die in deze analytische cookies worden opgeslagen (zoals bijvoorbeeld uw IP-adres).

 • Social Media cookies

  Voor de functionaliteiten zoals het 'liken' of 'sharen' van een pagina op onze website, of het 'tweeten' over onze website, kan het zijn dat cookies van Social Media websites zoals Facebook.com, LinkedIn.com, Twitter.com, Google+ en dergelijke worden geplaatst. Hoe de cookies van deze derde partijen omgaan met uw gegevens, leest u in het cookiebeleid van die partij. Wij hebben over hun cookiebeleid verder geen controle. Hun voorwaarden wijzigen regelmatig.

 • Commerciële cookies

  Tot slot worden cookies gebruikt voor commerciële doeleinden en het vastleggen van bijvoorbeeld interesses en voorkeuren, zodat je een relevante ervaring hebt aan je bezoeken aan deze website en de vertoonde reclame uitingen (zoals banners).

  Deze cookies zijn deels van onze website BorgstellingsKredietMKB.nl afkomstig, en deels van derde partijen zoals Google.com en DoubleClick.net (voor Google AdSense, DoubleClick for Advertisers). Hoe de cookies van deze derde partijen omgaan met uw gegevens, leest u in het cookiebeleid van die partij. Wij hebben over hun cookiebeleid verder geen controle. Hun voorwaarden wijzigen regelmatig.

Door gebruik te (blijven) maken van deze website – bijvoorbeeld door te klikken op een link naar een volgende pagina binnen de website – stem je in met de plaatsing van deze cookies. Uw gemaakte keuzes worden (eenmalig) weergegeven op de website.

Tip: Raadpleeg de handleiding van je browser indien je de geplaatste cookies na je sessie (bezoek aan de website) wilt verwijderen.

Meer informatie over onze cookies lees je in ons privacybeleid.

Artikel geheel of gedeeltelijk overnemen

Het is zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van ons verboden om materiaal uit de websites te hergebruiken. Mocht u een deel van of het complete artikel over willen nemen op uw website, intranet of nieuwsbrief, dan kan dit voor € 0,35 per woord / getal (een deel van). Voor afbeeldingen en foto's hanteren wij een tarief afhankelijk van de rasterafmetingen (beeldresolutie): € 75,- voor resolutie tot 0,1 megapixel, € 180,- voor resolutie tussen 0,1 en 0,5 megapixel, € 255,- voor resolutie tussen 0,5 en 2,0 megapixel, en € 520,- voor resolutie vanaf 2,0 megapixel, voor originele (maximaal) formaat en vector-afbeeldingen. Stuur in dat geval een brief naar ons met duidelijke vermelding van de URL waarop het artikel dat u wenst te gebruiken staat en uw factuurgegevens. Wilt u ook aangeven waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddelde) bereik?

Koppelingsbeleid

Het is toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar onze websites, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

 • De website mag niet de schijn wekken dat wij de andere site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt.

 • De website mag een link naar BorgstellingsKredietMKB.nl maken, maar mag geen inhoud kopieren of synchroniseren.

 • De website mag geen onjuiste informatie over ons en onze producten en diensten geven.

 • De website mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste, onwettelijke of verboden informatie wordt weergegeven.

 • Het een actief (klikbare) koppeling betreft naar (een deelpagina van) domeinnaam BorgstellingsKredietMKB.nl, waarin de domeinnaam BorgstellingsKredietMKB.nl duidelijk zichtbaar is voor de gebruiker.

 • Indien een merk/teken genoemd of aangehaald wordt op de website, dient de benoeming duidelijk voorzien te worden van het geregistreerd merkteken "®" of het handelsmerkteken "™", welke van de twee van toepassing is. Tevens dient op elke pagina waarop het merk/teken gebruikt wordt een duidelijke vermelding opgenomen te worden van het eigendom merk/teken.

Handhaving

Wij controleren regelmatig of aan deze gebruiks­voorwaarden wordt voldaan. Als u vragen of bedenkingen heeft met betrekking tot de gebruiks­voorwaarden of de manier waarop wij omgaan met koppelingen, kunt u schrijven naar:

Ondernemerskrediet
Afdeling Gebruiksvoorwaarden
Raam 47
2801VJ Gouda
Nederland

Wanneer we formele, geschreven klachten ontvangen op dit adres, is het ons beleid om met de betreffende klant contact op te nemen over zijn bedenkingen. We zullen samenwerken met de toepasselijke wetgevende instanties, inclusief lokale instanties voor informatie­verstrekking, om eventuele problemen wegens klachten met betrekking tot het gebruik van de website op te lossen die niet kunnen worden opgelost tussen ons en een individu.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen uw rechten onder deze gebruiksvoorwaarden niet beperken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, en we verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zullen zijn. Desondanks zullen we alle wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde diensten, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van de gebruiks­voorwaarden). Elke versie van deze gebruiks­voorwaarden wordt boven aan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.

Als u aanvullende vragen of opmerkingen over deze gebruiks­voorwaarden heeft, kunt u op elk gewenst moment schrijven naar:

Ondernemerskrediet
Afdeling Gebruiksvoorwaarden
Raam 47
2801VJ Gouda
Nederland

Over Borgstellingskrediet (BMKB)

Wij zijn een landelijk werkende onafhankelijke bedrijfs­advies­organisatie die zich specialiseert in voordelige zakelijke leningen/kredieten voor startende en groeiende ZZP & MKB-ondernemers.

LogoBorgstellingskrediet (BMKB) maakt financieren mogelijk voor ondernemers, die voorheen dachten dat ze géén kans hadden op het verkrijgen van een bedrijfs­financiering. Met behulp van bancaire én alternatieve financieringen en subsidie/garantie­regelingen kunnen ondernemers toch een eigen bedrijf starten en laten groeien.

Laat je door ons landelijke team van bedrijfs­financierings­adviseurs begeleiden bij de correcte aanvraag van jouw zakelijk krediet. Laat je door ons informeren over de vele alternatieve financierings­mogelijkheden en interessante subsidie­regelingen die er zijn voor ondernemers in jouw regio.

Contact opnemen met Borgstellingskrediet (BMKB)

Wij zijn een landelijk werkende zakelijke adviesorganisatie voor Borgstellingskrediet (BMKB). Onze vakbekwame bedrijfsadviseurs komen graag bij je onderneming langs om jou te helpen aan een passende bedrijfsfinanciering met Borgstellingskrediet (BMKB).

Ook beantwoorden onze bedrijfsadviseurs graag al je ondernemersvragen, inclusief de beste financiering met de meeste overheidssubsidie.

Welke bedrijfsfinancieringen mogelijk?
Benieuwd naar een eerste indicatie van de financieringsmogelijkheden van je bedrijf? Scan dan hier je bedrijf(splannen) voor Starterskrediet. Mocht je al een bedrijf hebben, scan dan je onderneming op bedrijfsfinanciering. Je krijgt de uitslag van de scan (gratis) toegestuurd.
Bedrijfsadvies nodig?
Wil je weten hoe onze bedrijfsadviseurs jou kunnen adviseren en begeleiden in het financieren van je onderneming? Gebruik dan niet het algemene contactformulier maar vraag hier vrijblijvend bedrijfsadvies aan. Dan kunnen we je namelijk sneller en gerichter helpen.
Snel een financieringsofferte?
Mocht je al weten welke bedrijfsfinanciering je nodig hebt, vraag dan hier direct een financieringsofferte aan. Je krijgt dan van ons een voorstel inzake het regelen van de gevraagde bedrijfsfinanciering.
Informatie voor professionals (adviseurs/financiers)
Ga naar de pagina met informatie voor adviseurs, informatie voor financiers of informatie voor adverteerders voor instructies hoe ons het beste te contacteren.

Tip: Raadpleeg eerst onze self-service kennisbank met antwoord op veel gestelde vragen van klanten. Via deze kennisbank heb je namelijk het snelst een antwoord.

Voor alle overige vragen, klachten, terugbelverzoeken, suggesties en/of tips gelieve gebruik te maken van het onderstaande contactformulier.

BORGSTELLINGSKREDIET (BMKB) CONTACTVERZOEK INDIENEN
7.617× verstuurd

Onze Borgstellingskrediet (BMKB) specialist neemt contact met u op om uw vraag te beantwoorden.
Vraag/opmerking

:

:

:

:

Contact­gegevens

:

:

:

:

:

:

:

:
(toev. )Uw gegevens zijn veilig bij ons. Veilige gegevensverwerking
FacebookGoogle PlusLinkedIn
Sleutelwoorden:
contact opnemen, vind bedrijfsfinancieringsadviseur